SRVA

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä metsästäjien vapaaehtoistyöhön perustuva organisaatio, joka antaa virka-apua poliisille suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset. Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin tai hätäkeskuksen antamalla virka-apupyynnöllä.

Sorkkaeläinkolarin tai suurpetokonfliktin sattuessa kohdallesi

SOITA 112

Toiminta käynnistetään aina Hätäkeskuksen/Poliisin kautta